top of page
business-pair-isolated-04 copy.png
VAIN SITÄ, MIKÄ ON TIEDOSTETTU,
VOIDAAN TIETOISESTI KEHITTÄÄ

Ahaa Visionin 360° ja 270° toimintatyylipalautteet kuvaavat palautetta saavan henkilön ammatillista vuorovaikutus- ja toimintatyyliä. Palaute tekee näkyväksi, miten henkilö kokee oman toimintansa suhteessa työyhteisön muiden henkilöiden näkemykseen. Toimintatyylipalaute on erinomainen kehittymisen työkalu, jota voidaan käyttää hyödyksi mm. johtamisen ja yhteistyösuhteiden sekä itsensä kehittämisessä.

Palautteiden kautta voidaan myös ohjata koko organisaation kehittymisen suuntaa kohti yhteisesti tavoiteltavaa johtamis- ja toimintakulttuuria.

working-class cropped.png
TOTEUTAMME PALAUTTEITA YLI 10 VUODEN KOKEMUKSELLA

Olemme toteuttaneet palautteita mitä moninaisimmille organisaatioille ja henkilöstöryhmille: johtoryhmille, työnjohtajille, projekti- ja talouspäälliköille, alue-esimiehille, palveluesimiehille, pelastuslaitoksen työntekijöille, rehtoreille, päiväkodin johtajille, johtaville sosiaalityöntekijöille, lääkäreille, psykologeille ja sairaanhoitajille.

Todennäköisesti meillä on kokemusta teidänkin organisaationne tai ainakin sitä vastaavan toimialasta.

TOIMINTATYYLIPALAUTTEEN PALVELUPOLKU
prosessipx.png
VALITSE VALMIISTA
TEEMOISTA TAI RÄÄTÄLÖI
patteripx.png

360° ja 270° palauteraportit tekevät näkyväksi, miten palautteensaajat (yksilö/ryhmä) näkevät oman toimintansa sekä miten muut (palautteenantajat) näkevät tämän toiminnan.

 

Jotta palautteesta on hyötyä, tulee sitä osata käsitellä. On tärkeää, että tuolloin osataan poimia olennaisia asioita ja esittää eteenpäin vieviä kysymyksiä.

 

Tämän vuoksi tuemme palautteiden käsittelyä ja hyödyntämistä ryhmä- ja henkilökohtaisten palautekeskustelujen avulla työnohjauksellisia menetelmiä soveltaen.

penguin-12.png
MIKÄ TEKEE TOIMINTATYYLI-PALAUTTEESTA
AINUTLAATUISEN?

Palautejärjestelmämme on räätälöitävissä joustavasti juuri teidän organisaationne tarpeisiin. Toimimme kettärästi ja asiakaslähtöisesti nopeallakin aikataululla.

Tämän lisäksi voit halutessasi hankkia palautekyselyn tueksi myös työnohjausta 

bottom of page